Nybøl skole

Videnvej 2, Nybøl
6400 Sønderborg

Tlf. 7446 7870; 2790 8258
E-mail: [email protected]
Web: http://www.nyboel-skole.dk

Skoleleder: Stine Skyum
Formand for skolebestyrelsen: Jan Clausen
 

Klassetrin og spor på skolen

Nybøl Skole tilbyder skolegang fra 0. til 6. klasse derefter flytter man til Nydamskolen

Skolen er en 1-sporet skole

 

Typer af tilbud efter skoletid

SFO for 0. til og med 2. kl.

 

2677 8303

Nybøl SFO hører til på skolen og deler 3 lokaler med 0. klasse Se mere under SFOens punkt på denne side.

 

Klub fra 3. til og med 6. kl.

Der ikke en speciel klub til disse børn, så de er en del af SFO-en på lidt andre vilkår