Faktuelle oplysninger pr 19. januar 2015

Antal elever

Skolens samlede elevtal: 122

Gennemsnitlig klassekvotient

Indskolingen (0.-2. klasse): 19,7 elever pr. klasse

Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 16,0 elever pr. klasse

 

Antal elever pr. pc

Antallet af elever pr. pc: 1,5

Antal lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere

Antal lærere i lærerstillinger: 9

Antal pædagoger i pædagogstillinger: 3

Antal pædagogmedhjælpere: 2